जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी आरती | Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Aarti

Share Itहिंदी में आरती जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी,तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा … Continue reading जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी आरती | Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Aarti